Novinky

Národní institut pro yerba maté - strážce argentinského národního pokladu

V tomto článku se podíváme na klíčovou roli Národního institutu yerba maté (INYM) v podpoře argentinského průmyslu yerba maté. Kromě si přiblížíme i na historický kontext Národního dne yerba maté, jehož oslava každoročně připomíná bohatou kulturu a tradici tohoto národního nápoje.

Vznik Národního institutu pro yerba maté (INYM)

Historie INYM je úzce spojena s politickými a sociálními změnami v Argentině. Původní Regulační komise pro yerba maté (Comisión Reguladora de la Yerba Mate), která kontrolu nad produkcí yerba maté vykonávala až do roku 1991, byla zrušena během liberálních reforem.

Toto rozhodnutí vyústilo v deregulaci celého odvětví, které zvýhodnilo velké plantáže a zpracovatele na úkor malých rodinných výrobců a družstev. Postupně se zvyšující nespokojenost drobných výrobců vyvrcholila v roce 2001 masovou demonstrací v Posadas, hlavním městě provincie Misiones.

Tento protest, známý jako "El Tractorazo", vyústil v podporu provinční i národní vlády a vedl ke vzniku INYM v roce 2002.

Činnost INYM? Podpora malých výrobců, regulace odvětví a výzkum udržitelnosti.

INYM dnes vykonává celou řadu důležitých funkcí a aktivit, které jsou zásadní pro podporu a rozvoj průmyslu yerba maté v Argentině.

Mezi tyto funkce patří podpora malých pěstitelů, výzkum a vývoj, regulace odvětví a ochrana malých producentů, a školení a rozvoj zpracovatelských metod. Instituce podporuje malé a středně velké výrobce, sušárny a mlýny listů yerba maté, přičemž v Argentině je registrováno téměř 10 000 producentů yerba maté. Zhruba 6 500 z nich se řadí mezi malé producenty. V roce 2O22 se v Argentině vyprodukovalo 829 tisíc tun maté!

Výzkumné a vývojové aktivity INYM zahrnují studie zaměřené na optimalizaci produkce a zlepšení kvality produktů, jakož i na využívání jedinečných vlastností yerba maté ve farmacii a jiných odvětvích. Příkladem je studie o bezpečnosti yerba maté, která zkoumala obsah polycyklických aromatických uhlovodíků (PAHs) a teplotu nápoje při konzumaci. Výsledky potvrdily, že yerba maté je bezpečný nápoj s nízkými úrovněmi PAHs.

Národní i také dohlíží na dodržování předpisů v celém výrobním a distribučním řetězci yerba maté. Instituce podporuje malé producenty, aby byli schopni splnit všechna pravidla a nařízení a uvaluje sankce v případě opakovaných nebo závažných porušení pravidel. V roce 2021 bylo schváleno nařízení omezení rozvoje nových plantáží, což má chránit malé producenty před velkými podniky.

Nedílnou součástí činnosti INYM je práce na inovacích a vylepšeních v rámci výrobního a distribučního řetězce a spolupracuje s provincií Misiones na podpoře ekologicky šetrnější výroby yerba maté. Tato spolupráce zahrnuje školení farmářů a organizací v agroekologických praktikách v rámci projektu "Crece Selva Misionera", což zlepšuje péči o jejich farmy a podporuje udržitelnost v produkci yerba maté.

V neposlední řadě INYM aktivně propaguje yerba maté prostřednictvím účasti na národních a mezinárodních veletrzích, pořádáním edukačních akcí a nejruznější propagačních aktivit.

guarani

30. listopad - Národní den yerba maté 

Volba 30. listopadu Národního dne yerba maté není náhodná. Značí totiž dne narození Andrése Guazuraryho, přezdívanému Andresito.

Andresito byl významný argentinský politik a jediný zástupce původních obyvatel, kmenu Guarani, který to dotáhl až funkci caudilla (volně by se dalo přeložit jako guvernéra) provincie Misiones mezi lety 1811 a 1822. Jeho rozhodující role v prosazování práv domorodých obyvatel a udržení tradic je klíčová pro pochopení významu yerba maté v argentinské

guarani 

Cílem našeho článku bylo přiblížit vám roli INYM a význam Národního dne yerba maté v argentinské kultuře. Činnost Národního institutu yerba maté (INYM) a oslavy Národního dne yerba maté každoročně 30. listopadu, jsou živým důkazem hlubokého spojení Argentinců s yerba maté.

Pokud vás tento článek zaujal a chcete se dozvědět více o yerba maté, jeho historii, přípravě, mrkněte na náš blog. Najdete tam širokou škálu článků a zdrojů, které vás povedou hlouběji do světa yerba maté.