Podmínky ochrany osobních údajů

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

www.pijumate.cz

Ochrana vašeho soukromí je pro nás nanejvýš důležitá. Vaše osobní údaje střežíme jako oko v hlavě. Připravili jsme si proto pro vás tyto zásady zpracování osobních údajů. Prosíme, důkladně si je přečtěte.

Právě čtete zásady zpracování osobních údajů („Zásady“) společnosti Palosanto s.r.o., IČO: 293 68 014, se sídlem Bělohorská 4086/95, Židenice, 636 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod spisovou značkou C 75946 („my“), která je i správcem vašich osobních údajů.

Můžete nás kontaktovat prostřednictvím těchto kontaktních údajů::

 • Adresa: Bělohorská 4086/95, Židenice, 636 00 Brno
 • E-mail: info@pijumate.cz
 • Telefon: +420 733 138 653

Tyto Zásady jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o obecném nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a najdete v nich informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, proč a jak s nimi pracujeme a jak dlouho je budeme uchovávat. Týká se to jak našich zákazníků, tak i všech ostatních uživatelů e-shopu www.pijumate.cz („e-shop“).

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

 1. základní identifikační údaje – sloužící k vaší jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci jako subjektu údajů (např. jméno a příjmení a/nebo obchodní firma, datum narození, pokud bude uvedeno, identifikační číslo a adresa sídla či bydliště);
 2. kontaktní údaje – telefonní číslo a e-mailová adresa;
 3. informace ze vzájemné komunikace – informace z e-mailů, ze záznamů telefonických hovorů nebo kontaktních formulářů při komunikaci s námi, obsah naší komunikace, údaje o kupních smlouvách uzavřených prostřednictvím e-shopu;
 4. fakturační a bankovní údaje – jedná se zejména o informace objevující se na fakturách, o sjednaných fakturačních podmínkách, bankovních spojení a o přijatých platbách;
 5. cookies – jedná se o měření návštěvnosti e-shopu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách.

V případě, že jste u nás nakoupili nějaké zboží Vám můžeme posílat newslettery po dobu 3 let, pokud jejich zasílání neodmítnete proklikem přímo v newsletteru nebo zasláním e-mailu na info@pijumate.cz. To nám umožňuje náš oprávněný zájem.

Musíte nám vaše osobní údaje poskytnout?

 V některých případech zpracováváme osobní údaje pro účely, kdy je nezbytné nám vaše osobní údaje poskytnout. Například pokud máte zájem o nákup zboží, vaše osobní údaje potřebujeme, abychom spolu mohli uzavřít smlouvu, doručovat vám zboží nebo abychom vás mohli během naší spolupráce kontaktovat. Bez toho to bohužel nepůjde.

Proč vlastně vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme hned z několik důvodů. Každý z těchto důvodů však musí být podložen právním základem zpracování.

U nás jsou to tyto:

 1. Plnění smlouvy nebo přijetí opatření před uzavřením smlouvy – osobní údaje z tohoto důvodu zpracováváme proto, abychom vám mohli dodat zboží, které jste si u nás zakoupili, a abychom vás mohli kontaktovat a komunikovat s vámi ohledně objednávky i smlouvy.
 2. Náš oprávněný zájem – vaše osobní údaje zpracováváme také proto, že nám to umožňuje náš oprávněný zájem. Díky tomu můžeme přizpůsobovat nabídku přímo vašim potřebám nebo můžeme podniknou příslušné kroky při výkonu nebo obhajobě našich právních nároků.
 3. Je to naše povinnost – vaše osobní údaje zpracováváme i proto, že nám tak přikazuje zákon. Například podle zákona o účetnictví jsme povinni uchovávat daňové doklady – faktury, na kterých mohou být také vaše osobní údaje.
 4. Dáváte nám k tomu souhlas – pokud nám ke zpracování udělíte souhlas, máte právo jej kdykoliv odvolat, a to e-mailem na info@pijumate.cz. Ani po uplynutí doby, pro kterou jste se zpracováním vašich osobních údajů souhlasili nejsme ale povinni smazat všechny vaše osobní údaje. Můžeme si ponechat ty, u kterých nám to umožňuje náš oprávněný zájem nebo nám to přikazuje zákon. Pokud souhlas odvoláte, nemá to vliv na zákonnost zpracování osobních údajů před jeho odvoláním.

Jak dlouho budeme vaše osobní údaje uchovávat?

Osobní údaje budou zpracovávány a ukládány po dobu trvání smlouvy. Dále pak po dobu 3 let od skončení tohoto smluvního vztahu, není-li dále stanoveno jinak.

Osobní údaje zpracovávané za účelem obhajoby našich právních nároků v soudních, mimosoudních a vykonávacích řízeních budou zpracovávány po dobu 15 let od skončení obchodního vztahu mezi námi a vámi, což odpovídá nejdelší možné promlčecí lhůtě stanovené právními předpisy.

Osobní údaje zpracovávané na základě povinnosti plnit naše právní povinnosti vyplývající z účetních, daňových a jiných příslušných právních předpisů jsou uchovávány po dobu v nich uvedenou; například osobní údaje týkající se účetních záležitostí uchováváme po dobu 5 let od skončení obchodního vztahu a osobní údaje týkající se daňových záležitostí uchováváme po dobu 10 let od konce příslušného daňového období.

Pokud jste naším stávajícím zákazníkem, který nakoupil naše zboží nebo jste nám udělil souhlas k zasílání newsletteru, jsme oprávněni vám posílat naše newslettery po dobu 3 let, pokud to neodmítnete buď přímo proklikem v newsletteru, nebo zasláním e-mailu. Pokud si nepřejete naše newslettery dostávat, můžete se z jejich odběru odhlásit prostřednictvím prokliku v e-mailu.

Osobní údaje zpracovávané na základě vašeho souhlasu budou zpracovávány po dobu udělení souhlasu. Upozorňujeme ale na to, že ani v případě odvolání souhlasu nejsme povinni smazat všechny vaše osobní údaje – můžeme si ponechat ty, u kterých nám to umožňuje náš oprávněný zájem nebo zákon.

Jak je to s cookies?

Pro správné fungování e-shopu využíváme cookies (tedy alespoň ty elektronické). Jedná se o malé textové soubory, které dokážou zaznamenat určité specifické informace z vašich návštěv na e-shopu. Cookies rozdělujeme na nezbytné, funkční, analytické a marketingové.

Nezbytné cookies jsou potřebné pro to, abychom s vámi vůbec mohli uzavřít smlouvu a vy jste si tak u nás mohli něco koupit. Jedná se třeba o cookies, které ukládají obsah košíku, zatímco si procházíte další zboží. Ty jsou nutné pro uzavření kupní smlouvy mezi námi prostřednictvím e-shopu, a tak s nimi nemusíte souhlasit a ani je nemůžete odmítnout.

Funkční cookies jsou nutné pro zajištění správného provozu našeho e-shopu. Pro použití těchto cookies nevyžadujeme vás souhlas. Je to náš oprávněný zájem na tom, aby e-shop běžel v pořádku. Jejich použití ale můžete odmítnout zde. Pokud ale tyto cookies odmítnete, e-shop se vám nemusí zobrazovat správně a nakupování na našem e-shopu nemusí být stejný zážitek, jako jste zvyklí.

Analytické cookies nám slouží pro sestavování statistik a přehledů. Jejich pomocí sledujeme návštěvnost našeho e-shopu i to, odkud jste na e-shop přišli. K jejich použití potřebujeme váš souhlas, s jednou výjimkou. Pokud však ani s jejich použitím nesouhlasíte, opět je můžete odmítnout, a to tady.

Nakonec marketingové cookies nám umožňují přizpůsobovat naši nabídku vašim potřebám. Díky nim můžeme třeba nabízet naše zboží prostřednictvím cílené reklamy. K tomu ale potřebujeme váš souhlas. Odmítnout tyto cookies můžete zde.

Jaké konkrétní cookies využíváme?

Typ cookie

Jak se jmenuje?

K čemu slouží?

Za jak dlouho se maže?

Kdo k ní má kromě nás přístup?

Nezbytná

NID

Správa předvoleb uživatele v prohlížeči

6 měsíců

Google, Inc.

Analytická

_ga

Sledování v rámci analytik služby Google Analytics

2 roky

Google, Inc.

Analytická

_gcl_

Sledování v rámci analytik služby Google Analytics

90 dnů

Google, Inc.

Analytická

_gads

Sledování v rámci analytik služby Google Analytics

13 měsíců

Google, Inc.

Marketingová

IDE Google Ads

Sledování konverzí

30 dnů

Google, Inc.

Marketingová

Google Ads

Remarketing

540 dnů

Google, Inc.

Marketingová

sid Sklik

Sledování konverzí

30

Seznam.cz, a.s.

Marketingová

Sklik

Remarketing

540

Seznam.cz, a.s.

Marketingová

ANID

Personalizované reklamy

13 měsíců v EHP

Google, Inc.

Marketingová

DSID

Rozpoznání uživatele na webech třetích stran

2 týdny

Google, Inc.

Marketingová

http header

Cokoli, co se nachází v hlavičkách HTTP. Hlavičky HTTP jsou standardním webovým protokolem odesílaným mezi jakýmkoli požadavkem prohlížeče a jakýmkoli serverem na internetu. Hlavičky HTTP obsahují IP adresy, informace o webovém prohlížeči, umístění stránky, dokumentu, odkazu a osobě, která webovou stránku používá.

180 dní

Meta Platforms, Inc.

Marketingová

pixel-specific

Údaje specifické pro pixel - zahrnují ID pixelu a soubor cookie.

180 dní

Meta Platforms, Inc.

Analytická

button-click data

Údaje o kliknutí na tlačítka - zahrnují všechna tlačítka, na která návštěvníci webu klikli, popisky těchto tlačítek a všechny stránky navštívené v důsledku kliknutí na tlačítka.

180 dní

Meta Platforms, Inc.

Marketingová

optional values

Nepovinné hodnoty - vývojáři a obchodníci mohou volitelně zvolit odesílání dalších informací o návštěvě prostřednictvím vlastních datových událostí. Příkladem vlastních datových událostí jsou hodnota konverze, typ stránky a další.

180 dní

Meta Platforms, Inc.

Funkční

form field names

Názvy polí formuláře - patří sem názvy polí webových stránek, například "e-mail", "adresa" a "množství", když osoba nakupuje produkt nebo službu.

180 dní

Meta Platforms, Inc.

Kdo další má k vašim osobním údajům kromě nás ještě přístup?

Abychom zajistili naše co nejefektivnější fungování a mohli řádně plnit naše povinnosti vyplývající ze smlouvy, kterou prostřednictvím e-shopu uzavíráte, předáváme osobní údaje i řadě externích subjektů, které pověřujeme výkonem některých činností nezbytných pro naše fungování. V rámci tohoto outsourcingu může docházet i ke zpracování vašich osobních údajů.

Naši dodavatelé se tak stávají zpracovateli, jsou však oprávněni s osobními údaji nakládat pouze pro účely činností, které pro nás vykonávají. Jedná se například o poskytovatele IT služeb, poskytovatele správy dokumentů a záznamů, účetní apod., konkrétně se jedná o následující subjekty:

 

 

 1. Služba Google Analytics, provozovaná společností Google Inc. se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
 2. Poskytovatel e-shopového řešení Shoptet, společnost Shoptet, a.s., IČO: 289 35 675, se sídlem Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00 Praha 6;
 3. Meta Platforms Limited, se sídlem Dublin Ballsbridge Campus, Dublin, Ireland;

Vaše osobní údaje můžeme také předat orgánům veřejné moci, pokud to bude v našem zájmu nebo pokud nás o to požádají.

Budou osobní údaje zpracovávány automatizovaným individuálním rozhodováním?

Automatizovaným individuálním rozhodováním se rozumí situace, kdy ke zpracování osobních údajů dochází výhradně automatizovaně (bez lidského zásahu), tj. pomocí automatických informačních systémů, webových programů a jiného softwaru.

Nebudeme provádět žádné rozhodování založené výhradně na automatizovaném individuálním zpracování, které by mělo pro vás jako pro subjekt údajů právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýkalo.

Jaká máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva?

Můžete po nás požadovat, abychom vám sdělili, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, a pokud nás o to požádáte, musíme vám k nim umožnit také přístup.

Můžete po nás požadovat opravu nesprávných údajů či doplnění údajů neúplných.

Za určitých podmínek jsme také povinni vymazat vaše osobní údaje nebo omezit jejich zpracování, pokud nás o to požádáte.

Máte-li podezření, že dochází k nezákonnému zpracování vašich osobních údajů, máte možnost podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Kromě toho máte i právo podat námitku v případě, že vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu. Tuto námitku je možné vznést zasláním na naši kontaktní adresu anebo na e-mail info@pijumate.cz. My ji pak nejpozději do jednoho měsíce od obdržení vyhodnotíme.

Máte-li jakékoliv další otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů, kdykoliv nám napište na info@pijumate.cz a my slibujeme, že vám co možná nejdříve odpovíme.

Tyto Zásady platí od 1. 1. 2022